Pengikut

Perhatian :-

Nota atau catatan, tulisan, terjemahan, pengalihan jawi kepada rumi dan sebagainya, yang ada di blog-blog saya adalah semata-mata untuk pecinta ilmu, beramal dan rujukan. Maka dari itu, anda tidak diperkenankan menggandakan apa-apa sahaja yang ada untuk dikomersilkan.

Semoga Allah senantiasa menjaga diri kita agar tidak melakukan tindakan tersebut. Terima kasih atas perhatian anda.

Makluman Kepada Semua Peminat Blog Ini :-

Mulai sekarang saya akan sambung membuat terjemahan, pengalihan jawi kepada rumi atau sebagainya, sekiranya tajuk file itu sudah dimuat turun (download) melebihi 300. Untuk kitab Maulid Adh-Dhiyaul Lami' dan Simthud Duror saya akan menaip terjemahannya selepas dimuat turun melebihi 1000. Oleh itu, mana-mana file dari kitab-kitab melebihi daripada angka tersebut (bermaksud telah mendapat sambutan) Insya-Allah saya akan sambung file seterusnya. Harap Maaf.

Harap maaf saya tidak dapat upload fail-fail lagi disebabkan email sudah disekat.

Koleksi Qasidah

Mulai sekarang saya akan letak pelbagai teks qasidah koleksi saya disebelah kanan blog ini.

Kitab KuningUntuk Mendapatkan Kitab-Kitab Kuning:

Bagi mereka yang ingin membeli kitab-kitab jawi melayu boleh mendapatkannya (membeli) di Khazanah Fathaniyah, iaitu:

1. Senarai Kitab dan Harganya :- Klik
2. Cara Pembelian :-Klik


Sokongan
Antara kitab-kitab Jawi yang telah selesai saya rumikan:-

1. Kifayatul Muhtaj - Syaikh Daud Al-Fatoni.
2.Pegangan Yang Terutama - Tengku Mahmud Zuhdi Al-Fatoni.
3. Badrut Tamam Wan Nujumuts Tsawaqib - Syaikh Ahmad Al-Fatoni.
4. Pati Munyatul Musolli - Al-Haj Nik 'Abdullah Ahmad Al-Jambuwi.
5. Usuluddin - Syaikh Mukhtar ibn 'Atorid.

6. Faridatul Faraid - Syaikh Ahmad Fatoni.
7. Pati Faridatul Faraid - Al-Haj Nik 'Abdullah Ahmad Al-Jambuwi.
8. Tuhfatur Raghibin - Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
9. Miftahul Jannah - Syaikh Muhammad Toyyib
10. Risalah 'Aqidah Usuluddin Yang Pendek - Syaikh Ahmad Al-Fatoni.

11. An-Nurul Mubin Fi 'Aqaid Usuluddin - Syaikh Ahmad Al-Fatoni.
12. Matan Jauharatul Tauhid - Al-Imam Ibrahim Al-Laqqoni.
13 Tsimarul Jannah - Al-Faqir Idris Al-Khaiyath bin Haji Wan 'Ali Bakum Tok Jum Al-Fatoni
14 Wasail 'Ilmu Al-Kalam wa Rakfatu wa Rahmah lil 'Awam - Tuan Guru 'Abdul Qadir Wangah Wakaf Budi Sekam

No. Tel:
019-7591082


Selasa, 27 Mac 2018

PANDUAN HUKUM : PERBEZAAN MASJID DAN SURAU

PANDUAN HUKUM : PERBEZAAN MASJID DAN SURAU

1) Masjid adalah sebuah tanah atau bangunan yang diwakafkan sebagai masjid, bukan untuk yang lainnya seperti madrasah atau ribat.

2) Musolla, surau dan langgar yang digunakan untuk solat lima waktu (walaupun telah dibenarkan untuk didirikan solat Jumaat) tidaklah secara serta merta dikirakan sebagai masjid selagimana ia tidak diwakafkan sebagai masjid.

3) Justeru, tidak dianjurkan untuk melakukan solat tahiyyat masjid, iktikaf dan tidak haram orang yang berjunub atau berhaidh duduk di dalam binaan selain masjid seperti surau, musolla, langgar dan sebagainya.

Rujukan;

1. Asna al-Matalib 186/4;
(فرع ) لو ( قال جعلت هذا المكان مسجدا صار ) به ( مسجدا ولو لم يقل لله ) ولم يأت بشيء من الألفاظ المتقدمة لإشعاره بالمقصود واشتهاره فيه ( ووقفته للصلاة كناية) في وقفه مسجدا فيحتاج إلى نية جعله مسجدا وأما كونه وقفا بذلك فصريح لا يحتاج إلى نية ( لا ) إن بنى بناء ولو على هيئة المسجد وقال ( أذنت في الصلاة فيه ) فلا يصير بذلك مسجدا ، وإن صلى فيه ونوى جعله مسجدا قال في الكفاية تبعا للماوردي إلا أن يكون البناء بموات فيصير مسجدا بالبناء والنية لأن الفعل مع النية يغني عن القول أي فيما بنى في موات قال السبكي الموات لم يدخل في ملك من أحياه مسجدا ، وإنما احتيج للفظ لإخراج ما كان في ملكه عنه وصار للبناء حكم المسجد تبعا قال الإسنوي وقياس ذلك إجراؤه في غير المسجد أيضا من المدارس والربط وغيرهما وكلام الرافعي في إحياء الموات يدل له انتهى
والظاهر أنه لو قال أذنت في الإعتكاف فيه صار بذلك مسجدا لأن الإعتكاف لا يصح إلا في مسجد بخلاف الصلاة

“Andaikan seseorang berkata; ‘saya jadikan tempat ini sebagai masjid’, maka tempat tersebut akan menjadi masjid dengan ucapannya itu walaupun dia tidak berkata ‘kerana Allah’ serta dia tidak mengucapkan sighah-sighah wakaf yang terdahulu, kerana ungkapannya itu telah menunjukkan tujuan perwakafannya dan telah terkenal (lafaz tersebut) dalam perwakafan. Manakala perkataan ‘saya wakafkan tempat ini untuk solat’, adalah merupakan lafaz kinayah dalam perwakafan untuk menjadikannya sebagai masjid. Maka untuk keabsahannya sebagai masjid masih memerlukan niat menjadikannya sebagai masjid. Sementara untuk status perwakafannya sebagai tempat solat, ucapan tersebut merupakan sighah soreh yang tidak memerlukan niat lagi. Tidak juga menjadikan ia sebagai masjid apabila dia mendirikan sebuah bangunan, meskipun berbentuk bangunan masjid. Begitu juga andainya dia berkata ‘saya izinkan solat di tempat ini’ maka dengan perkataan tersebut, tempat yang dimaksudkan itu tidak menjadi masjid walaupun dia solat di tempat itu dan meniatkannya menjadi masjid. Di dalam al-Kifayah yang mengikut pendapat al-Mawardi, Ibn Rif’ah berkata; “kecuali bangunan itu dia dirikan di tanah mawat (tanah yang tiada pemilik dan tidak dimanfaatkan oleh sesiapa), maka tempat tersebut akan menjadi masjid dengan sebab pembinaan dan niat menjadikannya sebagai masjid tanpa memerlukan ucapan sighah wakaf dalam bangunan di tanah mawat tersebut”. Al-Subki menyatakan; “tanah mawat tersebut tidak boleh dimiliki oleh orang yang membukanya sebagai masjid. Sementara ucapan sighah wakaf hanya diperlukan untuk mengeluarkan tempat tersebut daripada pemilikannya dan tanah mawat tersebut akan dihukumkan sebagai masjid kerana mengikut pembangunannya”. Al-Isnawi berpendapat, qiasnya ketentuan tersebut juga berlaku dalam pembangunan selain masjid iaitu madrasah, ribat dan seumpamanya. Pendapat al-Rifa’ie dalam bab ihya’ al-mawat juga menunjukkan sedemikian. Jelasnya, apabila seseorang berkata; ‘saya izinkan iktikaf di tempat ini’, maka tempat yang dimaksudkan akan menjadi masjid kerana iktikaf hanya sah dilakukan di masjid.”

2. Tuhfah al-Muhtaj 251/6;
والأصح وإن نازع فيه الأسنوى وغيره أن قوله جعلت البقعة مسجدا من غير نية صريح فحينئد تصير به مسجدا وإن لم يأت بلفظ مما مر لأن المسجد لا يكون إلا وقفا.
"Menurut pendapat yang asah, meskipun ditentang oleh al-Asnawi dan lainnya bahawa sesungguhnya perkataan seseorang; “aku jadikan tempat ini sebagai masjid” tanpa niat itu dikirakan sebagai lafaz soreh (wakaf). Maka ketika itu (tempat itu) akan menjadi masjid meskipun tidak didatangkan dengan lafaz-lafaz yang telah lalu (dinyatakan), KERANA ia tidak berstatus masjid melainkan perwakafan (tidak ada masjid yang bukan wakaf).”

3. Nihayah al-Muhtaj 372/5;
والأصح وإن نازع فيه الأسنوى أن قوله جعلت البقعة مسجدا من غير نية صريح حينئد تصير به مسجدا وإن لم يأت بشيء مما مر لأن المسجد لا يكون إلا وقفا.
"Menurut pendapat yang asah, meskipun ditentang oleh al-Asnawi, bahawa sesungguhnya perkataan seseorang; “aku jadikan tempat ini sebagai masjid” tanpa niat itu dikirakan sebagai lafaz soreh (wakaf). Ketika itu (tempat itu) akan menjadi masjid meskipun tidak didatangkan dengan sesuatu (lafaz) yang telah lalu (dinyatakan), KERANA ia tidak berstatus masjid melainkan perwakafan (tidak ada masjid yang bukan wakaf).”

4. Mughni al-Muhtaj 493/2;
والأصح أن قوله جعلت هذه البقعة مسجدا وإن لم يكن لله تصير به أي بمجرد هذا اللفظ مسجدا لأن المسجد لا يكون إلا وقفا فأغنى لفظه عن لفظ الوقف ونحوه.
"Menurut pendapat yang asah, bahawa sesungguhnya perkataan seseorang; “aku jadikan tempat ini sebagai masjid” walaupun tanpa ‘kerana Allah’, nescaya jadilah (tempat tersebut) dengan semata-mata lafaz ini sebagai masjid KERANA ia tidak berstatus masjid melainkan perwakafan (tidak ada masjid yang bukan wakaf). Maka lafaznya tidak memerlukan kepada lafaz ‘wakaf’ dan seumpamanya.”

5. Hasyiah al-Syarqawi 432/1;
فى المسجد وهو ما وقفه الواقف مسجدا لا رباطا ولا مدرسة
"Di dalam masjid; ia adalah suatu tempat yang telah diwakafkan oleh pewakaf sebagai masjid bukan sebagai pondok atau madrasah."

6. Hasyiah al-Syarwani 233/2;
وخرج بالمسجد مصلى العيد وما بنى فى أرض مستأجرة على صورة المسجد وأذن بانيه فى الصلاة فيه.
"Bukan termasuk masjid adalah; tempat solat hari raya dan sesuatu yang dibangunkan di atas tanah persewaan dengan model bangunan masjid dan pendirinya mengizinkan untuk dibuat solat di situ."

7. Hasyiah I'anah al-Talibin 259-260/3;
ووقفته للصّلاة أى إذا قال الواقف وقفت هذا المكان للصّلاة فهو صريح فى مطلق الوقفيّة وكناية فى خصوص المسجديّة فلا بدّ من نيّتها فإن نوى المسجديّة صار مسجدا وإلاّ صار وقفا على الصّلاة فقط ولم يكن مسجدا كالمدرسة.
"Dan saya wakafkan tempat ini untuk solat; ertinya ketika orang yang berwakaf mengatakan 'saya mewakafkan tempat ini untuk solat', maka itu adalah perkataan yang soreh (jelas) untuk wakaf secara umum. Ia dikirakan kinayah untuk mengkhususkannya sebagai masjid, maka perlu ada niat sebagai masjid. Jika orang yang berwakaf itu berniat sebagai masjid, maka ia akan menjadi masjid dan jika tidak diniatkan menjadi masjid, maka ia hanya menjadi perwakafan untuk solat sahaja, bukan masjid sepertimana madrasah."

8. Bughyah al-Mustarsyidin 64;
فلو رأينا محلا مهيّأ للصّلاة ولم يتواتر بين الناس أنّه مسجد لم يجب التزام أحكام المسجديّة فيه.
"Jika kita melihat tempat yang diperuntukkan untuk solat, dan manusia tidak menganggap yang demikian itu sebagai masjid, maka ia tidak boleh ditetapkan sebagai hukum masjid."

9. 'Umdah al-Mufti wa al-Mustafti 670/1;
ولا تصير الأرض مسجدا إلا إذا كانت ملكه وقال ' جعلت هذه البقعة مسجدا'...وإذا بنى الشخص في ملكه صورة مسجد فلا تصير البقعة مسجدا إلا إذا وقفها مسجدا أو قال 'جعلت هذه مسجدا' كما في المنهاج. فلا تصير البقعة مسجدا بمجرد البناء إلا إذا كانت مواتا وعمر فيها صورة مسجد، فإنها تصير مسجدا من غير لفظ كما في التحفة وقد سبق.
"Sesuatu bumi itu tidak akan menjadi masjid melainkan apabila bumi itu telah dimilikinya dan dia telah berkata; 'aku jadikan kawasan ini sebagai masjid....'Dan apabila seseorang membina model bangunan masjid di dalam tanah miliknya, maka kawasan itu tidaklah terus menjadi masjid melainkan apabila dia mewakafkannya sebagai masjid atau dia berkata 'aku jadikan ia sebagai masjid' sepertimana yang disebutkan di dalam kitab al-Minhaj. Justeru, sesuatu kawasan itu tidak akan menjadi masjid dengan semata-mata binaan melainkan apabila kawasan itu merupakan mawat (tanah yang tiada pemilik dan tidak dimanfaatkan oleh sesiapa) serta dia telah membina model bangunan masjid, maka ia akan menjadi masjid tanpa lafaz sepertimana disebutkan dalam Tuhfah -yang telah lalu."

10. Al-Manhal al-Naddhakh fi Ikhtilaf al-Asyyakh 229 (المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ);
مسألة: لو بني بناء على هيئة مسجد وقال 'أذنت في الإعتكاف فيه' لم يصر بمجرد ذلك مسجدا عند م ر. وقالا يصير مسجدا به لأن الإعتكاف لا يصح إلا في المسجد
Permasalahan : “Sekiranya dia mendirikan sebuah bangunan berbentuk bangunan masjid dan dia berkata; ‘saya izinkan iktikaf di tempat ini’, (maka tempat yang dimaksudkan itu) tidak akan menjadi masjid dengan semata-mata perkataan tersebut menurut Syeikh al-Ramli (372/5). Manakala menurut Ibn Hajar (251/6) dan Khatib al-Syirbini (begitu juga Syeikh Zakaria al-Ansari di dalam Asna al-Matalib), ia akan menjadi masjid dengan semata-mata perkataan tersebut kerana iktikaf tidak sah dilakukan melainkan di masjid.”

11. Nihayah al-Zain 269;
ومثل الإعتكاف صلاة التحية فلو قال أذنت في صلاة التحية في هذا المحل صار مسجدا لأنها لا تكون إلا في المسجد ولو بنى البقعة على هيئة المسجد لا يكون البناء كناية وإن أذن في الصلاة فيه إلا في موات فيصير مسجدا بمجرد البناء مع النية...الخ
“Dan sepertimana iktikaf, adalah solat tahiyyat masjid. Maka apabila seseorang berkata; ‘saya izinkan solat tahiyyat di tempat ini’, maka tempat tersebut menjadi masjid kerana solat tahiyyat hanya sah dilakukan di masjid. Sekiranya seseorang mendirikan bangunan berbentuk bangunan masjid, maka pembangunan yang dilakukannya tidak menjadi kinayah dalam perwakafan masjid meskipun dia mengizinkan untuk bersolat di dalamnya kecuali tanah mawat (tanah yang tiada pemilik dan tidak dimanfaatkan oleh sesiapa). Maka jadilah ia (tanah mawat) itu masjid dengan semata-mata pembangunan tersebut beserta niat menjadikan ia masjid.”

12. Himpunan Fatwa, Dato' Hj Abu Hasan b. Hj Sail, Mufti N. Sembilan ke-2 m/s 14;
Soalan:
Balai raya yang dibenar mendirikan sembahyang Jumaat, adakah dikehendaki seorang itu mengerjakan tahiyyat masjid apabila memasukinya?
Jawapan:
Tiada tahiyyat masjid di tempat yang dibolehkan mendirikan sembahyang Jumaat. Sembahyang tahiyyat hanya dibuat di masjid sahaja.

13. Himpunan Fatwa Negeri Kedah m/s 138 jil. 1;
Soalan;
Cara bagaimanakah boleh diithbatkan (ditetapkan) sesebuah bangunan itu menjadi masjid dan thabit padanya hukum-hukum masjid?
Jawapan;
Thabit sesebuah bangunan itu menjadi masjid dengan mana-mana satu cara seperti di bawah ini;
1) Soreh lafaz wakaf untuk dijadikan masjid
2) Lafaz kinayah wakaf untuk didirikan sembahyang dengan niat untuk dijadikan wakaf masjid
3) Dibina masjid di dalam tempat yang belum diteroka ( أرض الموات) dengan hanya niat sahaja
4) Kutipan umpama derma bagi tujuan membina masjid

14. Himpunan Fatwa Negeri Kedah m/s 149 jil. 1;
Soalan;
Adakah harus surau, musolla dan madrasah dinaikkan taraf sebagai masjid?
Jawapan;
Difahamkan dari nas Tuhfah al-Muhtaj juzuk 6 hal. 251- bahawa setiap wakaf adalah menurut lafaz wakif (pewakaf) dan niatnya. Di dalam masalah surau, musolla dan madrasah yang biasanya digunakan untuk belajar umumi dan bersembahyang jemaah semuanya tertakluk kepada lafaz niat wakif (pewakaf) dan tertakluk kepada syarat wakif (pewakaf) itu. Jika diwakafkan untuk sembahyang padanya, ia adalah kinayah bagi masjid dan bangunan itu tidak akan menjadi masjid kecuali diniatkan sebagai masjid. Jika tidak, maka ia adalah wakaf untuk tempat bersembahyang sahaja...

15. Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Syariah Negeri Perak
Hukum Iktikaf Di Dalam Surau Yang Mendirikan Solat Jumaat
Ibadah
Tarikh Keputusan: 3 Mar, 2005
Keputusan:
Mesyuarat Jawatankuasa Syariah yang bersidang pada hari ini 22 Muharram 1425 bersamaan 3 Mac 2005 buat kali ke 165 bersetuju bahawa tidak sah iktikaf dan tidak boleh solat tahiyyatul masjid di dalam surau diri Jumaat.
Status Penwartaan: Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 165
(http://www.e-fatwa.gov.my/…/hukum-iktikaf-di-dalam-surau-ya…)

Wallahu a’lam


Disusun oleh Ustaz Alyasak b. Berhan

Rabu, 6 Disember 2017

Hukum Imam dan Makmum Berhimpun Pada Suatu Tempat


Kitab Al-Fatawal Fatoniyah, halaman 64 - Al-'Alim Al-'Allamah Az-Zaki Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatoni

[16] Soal: Apa kata kamu pada orang yang sembahyang di dalam Masjid atau lainnya berimam dengan Imam yang di dalam kelambu dan Makmum itu diluarnya. Adakah sah mengikutnya dengan dia atau tiada sah?

Dan jikalau adalah kelambu itu kena najis oleh setengah-setengah tempat daripadanya dan setengah-setengahnya tiada kena najis. Adakah sah sembahyang di dalamnya atau tiada sah? Dan luas kelambu itu sekira-kira muat tiga puluh orang atau empat puluh.

[16] Jawab:

اللهم هداية للصواب رب زدني علما والحقنى بالصالحين

Tiada hamba lihat pada ketentuan kelambu itu akan sesuatu daripada nash fuqaha', melainkan bahawasa Ibnu Hajar (ابن حجر) di dalam Fathul Jawwad (فتح الجواد) berkata ia: "Seumpama pintu yang dikatupkan itu tabir yang dihulur turun." Dan mengikutkan dia padanya oleh tilmiznya (تلميذ), empunya Fathul Mu'in (فتح المعين).

Dan menaqalkan demikian itu oleh Kurdi (كردي) daripada Imdad (امداد) pada Hasyiyahnya (حاشيه) atas Syarah Ba Fadhah (شرح بافضل). Dan menaqalkan dia daripada Kurdi oleh Daghastani (داغستاني) di dalam Hasyiyah Tuhfah (حاشية تحفة) dan diam oleh keduanya atasnya. Dan bahawasa di dalam Anwar (أنوار) dan Mughni (مغنى) dan Nihayah (نهاية) khemah itu seperti rumah.

[Maka yuhtamal (يحتمل)], bahawa diqiyaskan kelambu yang tersebut itu atas tabir itu pada pihak dihulur turun akan tiap-tiap daripada keduanya dengan ketiadaan diikatkan tepi yang sebelah bawahnya dengan sekira-kira jikalau dikehendaki lalu, nescaya diangkatkan dengan mudah.

[Dan yuhtamal] bahawa diqiyaskan kelambu itu atas khemah pada meliputi sekalian pihak tiap-tiap daripad keduanya dan pada luas kelambu itu seperti khemah.

[Dan] qiyas yang pertama itu sayugia dijazamkan dengan dia kerana jauh wajah menyerupai kelambu yang boleh diangkat akan segala lambungnya dan sangkut akan dia dengan mudah itu dengan khemah yang dikejapkan pada bumi dengan diikatkan segala lambungnya pada beberapa penunggulnya, maka hampir menyerupa ia dengan rumah.

[Dan menyebut oleh fuhaqa'] bagi mengikut Makmum akan Imamnya empat kelakuan:

[Yang pertama]: Bahawa adalah keduanya di dalam Masjid, maka disyaratkan bagi sah mengikut pada kelakuan ini bahawa mumkin pergi Makmum kepada Imam sebagai pergi yang diadatkan. Dan jikalau dengan berpaling daripada kiblat sekalipun, atau jikalau dikatupkan pintu yang ada pada dinding yang di dalam Masjid itu sekalipun, sama ada katup serta dikuncikan atau tiada.

[Dan yang kedua]: Bahawa adalah Imam di dalam Masjid dan Makmum diluarnya.

[Dan yang ketiga]: 'Akasnya iaitu Imam diluar Masjid dan Makmum di dalamnya.

[Dan yang keempat]: Bahawa adalah keduanya diluar Masjid.

Maka disyaratkan pada tiga kelakuan yang kemudian ini bahawa mumkin sampai Makmum kepada Imam dengan lalu yang diadatkan dengan ketiadaan berpaling daripada kiblat dan bahawa tiada ada dinding antara keduanya. Maka jika ada dinding antara keduanya, nescaya tiada sah mengikut. Dan jika ada pada dinding itu pintu yang dikatupkan dia daripada permulaan mengikut sekalipun, dan jika dengan ketiadaan dikuncikan sekalipun. Bersalahan jikalau dikatupkan pada pertengahan mengikut, maka tiada memberi mudharat.

[Maka apabila] diketahuikan segala yang tersebut itu, diketahuilah [bahawasanya] jikalau adalah Imam dan Makmum yang salah seorang daripada keduanya di dalam kelambu dan seorang lagi diluarnya itu. (Jika) kedua-duanya di dalam Masjid, nescaya sah mengikut, dan jika adalah kelambu itu tebal dengan sekira-kira tiada dapat dilihatkan mereka yang ada pada sebelah sananya sekalipun kerana ia seperti tabir yang pada hukum pintu yang dikatupkan. Maka tiada menegah ia akan lalu pergi kepada Imam sebagai lalu yang diadatkan dan jika menegah ia akan melihat sekalipun.

[Dan bahawasanya] jikalau adalah salah seorang daripada keduanya atau adalah kedua-duanya diluar Masjid, nescaya tiada sah mengikut pada hal tiada diangkatkan barang yang dihulur turun daripada pihak belakang Imam. Atau pada hal tiada dibukakan pintunya yang pada pihak belakang Imam, jika ada baginya pintu. Kerana menegahnya akan nama berhimpun dan menegahnya akan melihat.

[Dan] difahamkan daripada ta'lil (تعليل) ini bahawasa tabir yang diberikan dia akan hukum pintu yang dikatupkan itu tabir yang tebal yang menegahkan melihat. Maka jika adalah tabir dan kelambu itu jarang keduanya dengan sekira-kira tiada menegah keduanya akan melihat, maka sayugia bahawa dijazamkan dengan sah mengikut, kerana tiada menegah keduanya akan lalu yang diadatkan dan tiada menegah keduanya akan lihat. Maka tiada menegah keduanya akan nama berhimpun di dalam satu tempat. والله سبحانه وتعالى اعلم


[Adapun] sembahyang di dalam kelambu yang kena najis ...................

Dirumikan Oleh: Muhamad Rauf bin Minhat****************************************************

Dalam hadits daripada 'Aisyah disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ نِسْوَةً كُنَّ يُصَلِّيْنَ فِيْ حَجْرَتِهَا بِصَلاَةِ اْلإِمَامِ فَقَالَتْ: لاَ تُصَلِّيْنَ بِصَلاَةِ اْلإِمَامِ فَإِنَّكُنَّ دُوْنَهُ فِيْ حِجَابٍ.  رواه الشافعي والبيهقي


Daripada 'Aisyah: Suatu hari perempuan-perempuan pernah sembahyang di dalam biliknya mengikut sembahyang imam, lalu 'Aisyah berkata: Janganlah kamu salah menuruti imam kerana ada yang menutup antara kamu dengan imam itu.

***************************

Ruang sembahyang surau bertingkat yang mengikut Mazhab Syafi'i iaitu syarat berhimpun / berkumpul / lokasi.


-------------
Ahad, 4 Jun 2017

Hukum Perempuan Musafir Tanpa Mahram

Tanbih – Haram lagi berdosa perempuan pergi mengerja haji sunat iaitu haji balas jika tiada berserta suaminya dan tiada berserta lelaki yang haram nikah sama ada perempuan yang ada suami atau perempuan yang tiada ada suami walaupun dengan izin suaminya, melarat berdosa atas kepala suaminya dengan beri izin itu kerana ridha dengan maksiat itu maksiat walaupun dengan beberapa perempuan yang kepercayaan. Maka haram lagi berdosa ia buka puasa yang wajib. Maka haram dibuka di dalam musafir itu dan haram lagi tiada sah ia sembahyang Jama’ Qasor dalam musafir itu.
Dan demikian lagi haram berdosa perempuan pergi musafir kepada tempat yang jauhnya dua marhalah dengan tiada berserta suaminya dan tiada berserta lelaki yang haram nikahnya seperti orang Kedah pergi Pulau Pinang dan Kelantan, Pahang, Kuala Lumpur walaupun perempuan yang tua walaupun berserta beberapa perempuan yang kepercayaan itu haram. Maka haram ia buka puasanya, dan haram lagi tiada sah ia sembahyang Jama’ Qasor di dalam musafir itu dengan dalilnya hadits dan nas ulama’ yang saya tiada sebut di sini kerana jadi panjang استطراط. (Sullam Sibyan, halaman 402)

Jumaat, 24 Mac 2017

PERBEZAAN JIRIM, JISIM, JAUHAR DAN JAUHAR FIRID

Catitan Ilmu Tauhid:
Catitan Ilmu Tauhid:
PERBEZAAN JIRIM, JISIM, JAUHAR DAN JAUHAR FIRID.

🌀 Jirim dan jauhar bersatu makna iaitu sama makna. Cuma, istilah jirim lebih digunakan oleh ulama mutakallimin (ulama usuluddin) sedangkan istilah jauhar lebih digunakan oleh ulama dalam ilmu maqulat.

🌀 Jirim dan jisim ialah umum khusus mutlak. Jirim itu umum sedangkan jisim itu khusus. Tiap2 jisim adalah jirim tetapi tidak semestinya tiap2 jirim itu jisim.

🌀 SYARAT suatu jirim itu boleh dipanggil jisim adalah apabila ia boleh dibelah bahagi dengan ketiga2 jalan ini (di sisi ulama maqulat asyarah):
1⃣ Jalan KERAT (iaitu benda yang panjang dapat dikerat jadi pendek)
2⃣ Jalan BELAH (iaitu benda tebal dapat dibelah dua)
3⃣ Jalan KRISIK/RAUT/KIKIS

⚠️Jika suatu jirim itu tidak memenuhi syarat2 di atas 👆🏼, maka ia tidak boleh dipanggil jisim. Hanyalah jirim sahaja.

Contohnya:
✅Sebatang kayu yang panjang yang tebal, ia dapat dikerat, dibelah dan diraut. Maka batang kayu ini ialah jisim.
✅ Sehelai rambut yang panjang dapat dikerat, tetapi tidak dapat dibelah dan diraut. Maka ia tidak dipanggil jisim, hanya jirim sahaja.

🌀 Adapun di sisi ulama usuluddin, asalkan suatu jirim itu dapat dibahagi dengan mana-mana jalan sekalipun, maka ia dipangil jisim.

🌀 Jauhar firid atau jirim firid ialah suatu jirim yang tersangat kecil dan halus yang langsung tidak boleh dibelah bahagi dengan apa2 jalan sekalipun.

@catitanilmutauhid

Isnin, 6 Februari 2017

Seloka Ketuhanan

Catitan Ilmu Tauhid:
SELOKA KETUHANAN

Allah zat yang Maha Mulia,
Bersifat kesempurnaan itulah Dia,
Bersifat kekurangan semestinya tiada,
Wajib diyakini setiap manusia.

Wujud Allah wujud zati,
Wujud makhluk wujud aridi,
Wujud makhluk bertemu mati,
Wujud Allah kekal abadi.

Allah taala bersifat sedia,
Tiada permulaan itulah Dia,
Sedia hakiki zat dan sifatNya,
Tidak dicipta oleh sesiapa.

Kekal selamanya zat Yang Esa,
Tiada binasa kekalNya zati,
Kita makhluk wajib binasa,
Kalaupun kekal hanyalah aridi.

Berbeza Allah dengan yang baharu,
Berbeza zat, sifat dan af'alNya,
Tidak bertempat tidak berwaktu,
Tidak berjirim itulah Dia.

Tiada berhajat Yang Maha Kaya,
Tidak menumpang mahupun dicipta,
Semua makhluk berhajat padaNya,
Itulah Dia Maha Pencipta.

Tuhan kita hanyalah satu,
Tidak berbilang zat, sifat dan af'alNya,
Maha Esa tidak bersekutu,
Berbilang itu hanyalah makhlukNya.

Allah taala Maha Kuasa,
kuasa dengan sifat qudratNya,
Kita makhluk tidak berkuasa,
Sekalian mumkinat dita'luq qudratNya.

Allah Kita Maha kehendaki,
Kehendak dengan sifat iradatNya,
Segala sesuatu ditentukan Illahi,
Tidak berlaku tanpa ketentuanNya.

Allah taala Maha Mengetahui,
Tahu dengan sifat ilmuNya,
Sekalian perkara Dia ketahui,
Wajib mustahil harus semuanya.

Maha Hidup Tuhan kita,
Hidup dengan sifat hayat,
Mustahil mati Tuhan kita,
Adapun kita jadi mayat.

Tuhan kita Maha Melihat,
Mustahil Dia bersifat buta,
Melihat Dia segala maujudat,
Tiada sembunyi semuanya nyata.

Tuhan kita Maha Mendengar,
Mustahil pula bersifat tuli,
Segala maujud Dia dengar,
Bukan sekadar mendengar bunyi.

Allah Maha berkata-kata,
Berkata apa yang hendak dikata,
Lalu dijadikan huruf dan suara,
Agar difahami Nabi Musa.

Sekian sahaja seloka saya,
Untuk pengetahuan kita semua,
Bagi yang jahil sangatlah bahaya,
Mari mengaji muda dan tua.

#nukilanabumuyassir

@catitanilmutauhid

Rabu, 1 Februari 2017

Catitan Ilmu Tauhid 2

Pengajian Kitab dan Aktiviti:
Catitan Ilmu Tauhid:
❤️Kita makhluk, kita hidup dengan ruh yang dikapuh dengan sifat pehidup. Maka di sisi kita ada kam muttasil pada dzat.

❤️Jikalau kata ruh itu sifat, macam mana malaikat boleh cabut? Maka ruh itu suatu jirim yang lathif.

Semalam kulihat si dia elok bernafas seperti biasa.
Hari ini jasadnya kaku tidak lagi bernyawa.
Rupanya telah sampai masanya.
Masa yang tuhan telah tentu sejak dari dahulu kala.
Hari ini dia.
Esok mungkin kita.
Boleh jadi aku yang mendahului kalian semua.
Apakah syarat mati itu mesti sakit dan tua?
Banyak yang sihat-sihat telah mendahului kita.
Banyak yang mati tika sungguh muda usianya.
Ah..ngerinya mati jika dalam keadaan tidak mengenal sang pencipta.
Mari sekalian saudara kita belajar ilmu mengesakanNya.

@catitanilmutauhid

Catitan Ilmu Tauhid 1

Catitan Ilmu Tauhid:
🔊TANBIH 🔊

🎈Untuk kita ambil ilmu usuluddin ini, bukanlah dengan hanya melihat kepada mereka yang masyhur, atau melihat kepada mereka yang berpakaian seolah orang alim dengan berlebai dan berjubah pada zahirnya, kerana itu bukanlah ukuran yang menjamin bahawa mereka itu pandai dalam ilmu usuluddin. Tetapi ambillah ilmu itu daripada yang benar pandai dan ahli meskipun pakaiannya seperti orang awam yang lainnya sekalipun. Ini kerana, ilmu ini merupakan ilmu yang terpenting, silap sedikit maka gelincir aqidah.

🎈Tuk Der Sekam telahpun berpesan dengan pesanan yang sangat molek kita amati, di dalam kitabnya Tasil Dhu'afa :

"Maka hai sekalian kaum-kaumku, dan saudara-saudaraku. Hendaklah kamu membanyakkan pada belajar ilmu ugama bagi kamu, semetelah pula (lebih-lebih lagi) ilmu tauhid, ilmu usuluddin, kerana ini ilmu didahulukan dia di atas yang lain dan secita-cita barang yang masyghul (bersibuk) dengan dia oleh yang berakal pada melepaskan dirinya daripada kekal di dalam neraka. Semetelah pula pada ini zaman yang banyak fitnah dan kucar-kacir pada ilmu ini bahkan pada serba serbi.

Amboi ! Jarangnya mereka yang teguh ilmu tauhid pada masa yang susah ini.

Amboi ! Bertuahnya dan beruntungnya mereka yang ditaufiqkan dia bagi mengkejapkan aqoid iman.

Sedikitlah mereka yang mengetahuikan dia (aqoid iman) dan (sedikitlah) mereka yang boleh menjaga yang lain daripadanya pada masa ini.

Sungguhnya telah dibalakan dengan silap padanya (aqoid iman) akan mereka-mereka yang tidak disangka-sangkakan dengannya akan silap daripada mereka-mereka yang dimasyhurkan dengan berilmu.

Demikian juga dibalakan dengan jahil mereka yang tidak disangka-sangkakan dengan jahilnya kerana bersusuk dan bertabiat zohirnya dengan pandainya.

Maka berderu-deru dan penuh pena mereka-mereka yang percaya serta taqlid dan menurut dengan buta tulinya. Maka menariklah mereka itu (orang yang tidak disangkan akan silap dan jahil itu) akan segala yang percaya itu kepada ajaran yang tidak diketahui kemana halanya."

@catitanilmutauhid

Ahad, 31 Mei 2015

Kepentingan Ilmu Tauhid


Kepentingan Ilmu Fardhu 'Ain - Tuan Guru Ahmad Ridhauddin bin 'Abdul Wahab Penanti


Beramal Tanpa Ilmu Tauhid - Ustaz Wan Junaidi
Betul Dulu 'Aqidah - Ustaz Azhar Idrus
Berkata Syaikh Ahmad Al-Fatoni dalam nazamnya Jumanatut Tauhid:

005 – وَبَعْدُ فَالتَّوْحِيْدُ فِي الْعُلُوْمِ كَمَثَلِ الشَّمْسِ مِنَ النُّجُوْمِ
Adapun setelah itu, maka perumpamaan ilmu Tauhid di kalangan ilmu-ilmu lainnya adalah bagaikan matahari di kalangan bintang-bintang.
006 – وَلاَ يَفُوْزُ الْعَبْدُ فِيْ إِهْمَالِهِ لِأَنَّهُ اَعَزُّ رَأْسِ مَالِهِ
Dan tidak akan berjaya seorang hamba itu jika dia meremehkannya Kerana ia adalah modal yang paling mulia dan kuat baginya.
007 – وَفِيْهِ ذِيْ اُرْجُوْزَةٌ وَسِيْمَهْ كَأَنَّهَا جُمَانَةٌ يَتِيْمَهْ
Dan bait-bait nazam dalam “Bahar Rajaz” yang indah bagaikan mutiara yang tiada tolok bandingnya ini adalah membicarakan tentangnya (Ilmu Tauhid).
008 – بَلْ إِنَّهَا يَاقُوْتَةٌ فَرِيْدَه تَهْدِيْكَ مَا لَمْ تَهْدِهِ قَصِيْدَهْ
Bahkan ianya bagaikan permata yaqut yang tiada tandingan Yang akan memberikan kepadamu petunjuk yang tak pernah diberikan oleh mana-mana qasidah dan nazam.
009 – جَعَلَهَا لَهُ إِلَهِيْ خَالِصَهْ كَامِلَةً فِي النَّفْعِ غَيْرَ نَاقِصَهْ
Semoga Tuhanku menjadikannya (nazam ini) benar-benar ikhlas keranaNya Sempurna dan tidak berkurang dalam kemanfaatannya.
010 – فَاعْلَمْ اَخَا التَّكْلِيْفِ بِالتَّوْحِيْدِ وَلاَ تَكُوْنَنْ مِنْ أُوْلِى التَّقْلِيْدِ
Maka wahai saudaraku yang Mukallaf (‘Aqil Baligh), ketahuilah olehmu akan Ilmu Tauhid Janganlah engkau menjadi daripada orang-orang yang hanya berTaqlid.
011 – إِذْ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ فِيْهِمْ كَفَرُوْا وَمُؤْمِنُوْنَ قَالَ بَعْضٌ آخَرُ
Kerana sebahagian ulama’ mengatakan bahawa orang-orang yang hanya berTaqlid itu tetap kafir Dan sebahagian ulama’ lagi mengatakan bahawa mereka tetap beriman.
012 – وَالْحَقُّ اَنَّهُمْ ذَوُوْ اِيْمَانِ اِنْ كَانَ عَقْدُهُمْ عَلَى اِتْقَانِ
Dan yang sebenarnya adalah mereka itu tetap beriman Jika ‘aqidah dan kepercayaan mereka itu benar-benar kukuh.
013 – لَكِنْ عَصَى بِعَدَمِ التَّعَلُّمِ دَلِيْلَهُ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْهُمِ
Akan tetapi mereka itu berdosa kerana tidak mempelajari dalil-dalil ilmu Tauhid itu, iaitu mereka-mereka yang mampu mempelajarinya (tapi tidak mahu belajar).
014 – ثُمَّ اِلَى كِفَايَةِ اْلإِجْمَالِىْ ذَهَبَ جُمْهُوْرُ ذَوِى الْمَعَالِىْ
Kemudian para jumhur ulama’ yang mulia telah berpendapat bahawa cukup sekadar mengetahui dalil-dalil ilmu Tauhid itu secara rambang sahaja, tidak wajib dengan terperinci.
015 – كَأَنْ تَقُوْلَ الْخَلْقُ ذَا دَلَّ عَلَى خَالِقِهِ وَلَمْ تَحُلَّ الْمُشْكِلاَ
Seperti engkau katakan: Segala makhluk yang telah tercipta ini adalah dalil yang menunjukkan kepada adanya Sang Pencipta yang menciptakannya... Dan engkau tidak pula menghuraikan segala kemusykilannya.
Terjemahan Oleh:
Ustaz Dhiya’uddin Nor Amali Al-Hafiz
Disalin Oleh:
Muhamad Rauf bin Minhat
1. Kewajipan Mempelajari dan Mengajar Ilmu Tauhid:- Klik

2. Haram Belajar Ilmu Usuluddin Daripada Orang Yang Tidak Mahir dan Tanda Orang Yang Sesat :- Klik


3. Mazhab Al-Asy'ariyah Prinsip & Sejarahnya :- Klik


4. Haqiqat Asya'irah :- Klik


5. Kebenaran I’tiqad Imam Abu Hasan Al-Asya’ri dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi :- Klik
Jumaat, 22 Mei 2015

Apa Saja Yang Membatalkan Puasa ?


Muslimedianews.com ~ Dalam hal membatalkan Puasa, Habib Hasan Bin Ahmad Al-Kaff salah satu Murid Habib Zein Bin Smith (Madinah) menyebutkan dalam Kitabnya At-Taqriirot As-Sadiidah pada Bab Puasa  sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Membatalkan Puasa Itu Ada 2 Bagian :
1. Bagian pertama adalah yang membatalkan (menghabiskan) pahala puasa, akan tetapi dalam hal ini tidak wajib mengqodho' puasanya.

2. Bagian kedua adalah yang membatalkan Puasa itu sendiri sekaligus menghilangkan pahalanya jika dilakukan dengan tanpa Udzur, nah dalam hal ini wajib mengqodho' puasanya.

- Bagian Pertama
Hal-hal yang menghapus pahala puasa itu ada 6, yaitu :

1. Gunjing/Gosip (Ghibah) : Yaitu menyebut kejelekan seorang Muslim walaupun itu benar adanya.
2. Adu Domba (Namimah) : Yaitu menyampaikan sebuah kabar/perkataan dengan maksud menimbulkan pertikaian.
3. Dusta.
4. Melihat sesuatu yang haram atau sesuatu yang menimbulkan Syahwat (birahi).
5. Sumpah Palsu.
6. Berkata atau melakukan hal-hal yang buruk (keji).

Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW :

"كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش". رواه أحمد وابن ماجه
"Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan lapar dan haus". HR. Imam Ahmad & Imam Ibnu Majah

"خمس يفطرن الصائم : الكذب، والغيبة، والنميمة، والنظر بشهوة، و اليمين الكاذبة".
قال العلماء : معنى "يفطرن الصائم" أي : يحبطن أجره ويبطلن ثوابه. رواه الديلمي في الفردوس وذكره المناوي في فيض القدير.

"Ada 5 hal yang membatalkan (pahala) puasa, yatu : Dusta, Ghibah (gunjing/gosip), Namimah (adu domba), Melihat (penuh) dengan Syahwat, Sumpah Palsu".Ulama menyebutkan yang dimaksud dengan kata "Membatalkan Puasa" dalam Hadits tersebut adalah membatalkan pahala puasa dan menghapus ganjarannya.

HR. Imam Ad-Daylami dalam Kitab Al-Firdaus, dan disebutkan oleh Imam Al-Manawi dalam Kitab Faidh Al-Qodir.

Dalam Hadits lain disebutkan pula :

"الصائم في عبادة من حين يصبح حتى يمسي ما لم يغتب فإذا اغتاب خرق صومه". رواه الديلمي
"Orang yang sedang berpuasa itu berada dalam (keadaan) Ibadah dari pagi sampai sore selama ia tidak menggunjing, jika ia menggunjing maka ia telah menghanguskan (pahala) puasanya". HR. Imam Ad-Daylami

"من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه". رواه البخاري

"Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan buruk (keji) maka tiada perlunya bagi Allah (untuk mengganjar) ketika ia meninggalkan makanan dan minumannya (puasa)". HR. Imam Bukhari

- Bagian Kedua Hal-hal yang membatalkan Puasa itu ada 8 :


1. Murtad, yaitu keluar dari Islam baik dengan Niat atau perkataan atau perbuatan walaupun cuma sebentar Murtadnya.
2. Haid, Nifas & melahirkan. Walaupun terjadinya beberapa saat menjelang Adzan Maghrib.
3. Gila walaupun hanya sebentar.
4. Pingsan & Ayan jika merata selama satu hari penuh, apabila tersadar walau sekejap saja maka Puasanya dianggap Syah menurur Imam Romli, sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar membatalkan apabila disengaja walaupun cuma sebentar, sedangkan yang lain menambahkan akan membatalkan jika disengaja dan merata selama satu hari penuh.
5. Bersetubuh (dengan ketentuan yang akan kami sebutkan di bawah ini).
6. Sampainya sesuatu yang mempunyai bentuk ke salah satu lubang yang terbuka di badan seperti Mulut, Hidung, Telinga, Kemaluan & Anus (Dubur). Batas mulut adalah tenggorokan, batas hidung adalah tempat di mana jika kemasukan air akan terasa panas, batas telinga adalah batas yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking, sedangkan batas anus dan kemaluan sudah jelas.
7. Onani/Masturbasi : Yaitu mengeluarkan mani dengan tangannya atau tangan istrinya, atau dengan mengahayal/melihat sesuatu yang sekiranya sudah ia ketahui akan mengeluarkan mani dengan hal tersebut.
8. Menyengaja untuk muntah walaupun cuma sedikit. Sedangkan yang namanya muntahan itu adalah makanan yang kembali ke mulut setelah melewati batas tenggorokan walaupun berupa air dan belum berubah warna, rasa dan baunya. Namun jika muntahnya tidak disengaja akan tetapi mulutnya belum sempat disucikan dengan air maka akan membatalkan puasanya jika menelan ludahnya. Sedangkan jika air yang digunakan untuk mensucikan mulut dari Najis Muntahan kemudian tertelan tanpa sengaja maka tidak akan membatalkan puasanya karena hal ini (mensucikan Najis) itu dianjurkan bahkan wajib.

Catatan Tambahan :
A. Dalam masalah membatalkan puasa dengan bersetubuh itu akan dikenakan lima hal berikut ini :

1. Berdosa.
2. Wajib Imsak (menahan untuk berpuasa walaupun sudah batal).
3. Terkena Ta'zir/Sanksi dari Hakim (Pemerintah Islam).
4. Wajib mengqodho' Puasanya.
5. Terkena Kaffarah Udzma, yaitu salah satu dari 3 (tiga) hal berikut ini dan harus berurutan dari yang satu ke yang lainnya ketika tidak mampu :

a) Memerdekakan Hamba Sahaya yang beriman yang tidak mempunyai kekurangan yang menyebabkan pekerjaannya terganggu. Baru gugur kalau tidak menemukannya atau harganya terlalu tinggi dari harga standar.
b) Puasa 2 (dua) bulan berturut-turut. Baru gugur kalau susah baginya untuk berturut-turut selama 2 bulan penuh karena terlalu lemah atau sakit yang sekiranya sangat susah baginya untuk berturut-turut berpuasa selama 2 bulan penuh.
c) Memberi makanan pokok kepada 60 (enam puluh) Fakir/Miskin dengan setiap orangnya 1 mud (6,7 ons). Kalau ternyata tidak mampu juga memberi makanan maka ini tetap menjadi tanggungannya sampai ia mampu, sedangkan menurut sebagian Ulama' telah gugur dari tanggungannya.

Akan tetapi, dalam masalah bersetubuh di siang hari Ramadhan ini dengan konsekwensinya dikenakan 5 sanksi tersebut di atas jika memenuhi semua syarat berikut ini :

1. Disengaja, bukan karena lupa dan sebagainya.
2. Mengetahui akan keharamannya. Jika tidak mengetahuinya, setidaknya dia tidak termasuk Orang Bodoh yang dimaafkan dalam Syariat seperti baru masuk Islam atau jauh dari Ulama'.
3. Atas kemauannya sendiri (tidak dipaksa).
4. Membatalkan puasanya dengan sebab persetubuhan (bukan batal karena lainnya seperti makan/minum terlebih dahulu dll).
5. Di siang hari Ramadhan.
6. Ketika ia membatalkan puasanya dengan bersetubuh, maka hendaknya ia mendapatkan kewajiban puasa tersebut sehari penuh, bedahalnya dengan orang yang gila atau mati sebelum maghrib maka ia tidak terkena kewajiban Kaffarah.
7. Hendaknya setubuh/senggamanya itu sempurna, (maaf) yaitu dengan memasukkan semua Kepala Kemaluan Pria ke dalam Kemaluan Wanita, jika hanya masuk sebagian saja maka tidak batal puasanya.
8. Berdosanya karena persetubuhan yang dilarang dalam puasa, bedahalnya kalau ia bersetubuh dengan Istrinya dalam keadaan Musafir (bepergian) yang diperkenankan untuk mengqoshor Sholat.
9. Hendaknya berdosanya karena puasa bukan karena asal perbuatan persetubuhannya tersebut, sepertihalnya ia sedang bepergian (musafir) kemudian berzina (Wal Iyadzu Billah Min Dzalik).
10. Tidak adanya Syubhah (keraguan), sepertihalnya melakukan senggama sedangkan ia masih ragu apakah waktu ketika melakukannya itu diperkenankan (sudah maghrib atau belum masuk waktu Shubuh).

B. Permasalahan Sampai Sesuatu Yang Berbentuk Ke Dalam Badan
1. Hukum Suntikan & Infus, diperkenankan dalam keadaan darurat akan tetapi Ulama' berbeda pendapat apakah membatalkan atau tidak, dalam hal ini Ulama' menjadi 3 (tiga) pendapat :

1). Membatalkan secara mutlak (tanpa syarat), karena masuk ke dalam badan.
2). Tidak membatalkan secara mutlak, karena masuknya bukan dari lubang yang terbuka.
3). Diperinci (dan inilah yang paling benar), apabila sebagai ganti makanan maka membatalkan. Jika tidak untuk makanan yakni untuk pengobatan maka dilihat dulu :
a. Jika masuknya ke urat/nadi yang tersambung ke pencernaan maka akan membatalkan puasa.
b. Jika masuknya ke otot/urat yang tidak terhubung ke pencernaan maka tidak membatalkan.

2. Hukum Dahak, dalam hal ini ada perincian sebagai berikut :
a) Jika dahak dari dalam perut/tenggorokan melewati batas antara tenggorokan dan mulut kemudian ditelan lagi maka akan membatalkan puasa, terkecuali terlalu susah untuk membuangnya.
b) Jika dahak berada di dalam (batas antara tenggorokan dan mulut) kemudian ditelan maka tidak akan membatalkan puasa.

3. Hukum menelan Air Ludah, tidak membatalkan dengan 3 (tiga) syarat :
a) Murni, yaitu tidak bercampur dengan apapun. Andai bercampur dengan warna makanan atau sejenisnya, apalagi ada bentuknya maka akan membatalkan puasa.
b) Suci, kalau seandainya terkena Najis seperti gusi berdarah kemudian meludah sampai bersih tetap dihukumi Najis selama tidak berkumur-kumur dengan air.
c) Ludah masih di tempatnya, yaitu di dalam mulut. Andai keluar sampai pada Bibir kemudian ditelan lagi maka akan membatalkan puasa.

4. Hukum Masuknya Air Ke Dalam Tubuh Tanpa Sengaja :
a) Jika mandinya itu dianjurkan seperti mandi wajib atau mandi sunnah, maka tidak akan membatalkan puasa kalau mandinya itu dengan cara mengguyur. Sedangkan kalau mandinya dengan cara berendam maka akan membatalkan puasa.
b) Kalau mandinya itu tidak dianjurkan (seperti mandi karena gerah atau menjaga kebersihan badan) akan membatalkan puasa jika masuk ke badan walaupun tidak disengaja baik dengan cara diguyur maupun berendam.

5. Hukum Kemasukan Air Madhmadhah (Kumur-Kumur) & Air Istinsyaq (memasukkan air ke hidung) Saat Wudhu' :
a) Kalau kumur-kumur atau memasukkan air ke hidung itu termasuk yang dianjurkan, maka dilihat dulu :
- Jika tidak berlebihan ( Tidak Mubalaghoh) maka tidak akan membatalkan puasa walaupun air masuk ke dalam (tertelan).
- Jika berlebihan (Mubalaghoh) akan membatalkan puasa kalau masuk ke dalam, sebab Mubalaghoh dalam kumur-kumur dan memasukkan air ke Hidung saat Wudhu' itu dimakruhkan di saat berpuasa.

b) Kalau kumur-kumurnya itu tidak dianjurkan seperti kumur-kumur yang ke 4 (empat) kalinya, atau dilakukan bukan di waktu Wudhu'/ atau mandi wajib maupun sunnah, maka akan membatalkan puasa kalau masuk ke dalam walaupun tidak berlebihan.

C. Permasalahan Mengeluarkan Mani Dengan Sengaja (Onani/Masturbasi)
- Membatalkan dalam 2 (dua) keadaan :
1. Sengaja berniat mengeluarkan mani dengan cara apapun, termasuk melihat dan menghayal.
2. Jika keluarnya karena bercumbu dengan Istri tanpa menggunakan pengahalang (kain/baju).

- Tidak membatalkan dalam 2 (dua) keadaan :
1. Jika keluarnya bukan karena bercumbu seperti melihat atau menghayal, dengan syarat ia tahu biasanya tidak akan keluar mani.
2. Jika keluarnya karena bermesraan dengan Istri tapi tidak langsung bersentuhan antar kulitnya seperti menggunakan kain/baju.

D. Hukum Berciuman
Haram hukumnya jika berciuman itu membangkitkan syahwat dalam puasa wajib. Jika tidak membangkitkan Syahwat maka meninggalkannya itu lebih utama. Dan tidak membatalkan puasa terkecuali keluar mani karena sebab ciuman tersebut.

Wallohu A'lam Bish-Showab.
Disadur dari Kitab Taqriirot As-Sadiidah Karya Habib Hasan Bin Ahmad Al-Kaff, halaman 448-455 cetakan Dar Al-Mirats An-Nabawi dengan sedikit perubahan dan penyesuaian dalam segi tata dan bahasa.

Sumber:
http://www.muslimedianews.com/2015/05/apa-saja-yang-membatalkan-puasa.html

Kata-kata mutiara para ulama'

Imam An-Nasafi berkata: "Mazhab kami benar, mungkin saja keliru dan mazhab yang menyalahi kami keliru, mungkin saja benar" (Al-Fawaidul Makiyah:Hal.16)


Imam Ibnu 'Arabi berkata: "Tidak matang seorang alim itu hinggalah dia tidak mempunyai sifat fanatik mazhab." (Qawasim al-'Awasim)

Imam Sufyan Al-Tsauri berkata: "Jika kamu lihat seseorang beramal dengan suatu amalan yang terdapat perselisihan pendapat ulama' padanya dan pandangan kamu tentang perkara itu berbeza, maka janganlah kau menegahnya."

Imam Ahmad ibn Hanbal berkata: "Seorang alim tidak sepatutnya menyuruh atau memaksa orang lain mengamalkan mazhabnya." (Al-Adab Al-Syari'ah oleh Ibnu Muflih)

Imam Nawawi berkata: "Seorang mufti atau seorang qadi tidak boleh memaksa pendapatnya untuk diterima oleh orang yang tidak bersependapat dengannya selagi pendapat orang itu tidak menyalahi nas al-Qur'an dan hadits, ijma' atau qias yang jelas." (Syarah Muslim, jld 2, H:24)

maksud pandangan para ulama' di atas ialah agar kita pandai menghormati pendapat orang lain walaupun pendapatnya tidak sesuai dengan pendapat kita, dalam masalah furu' (bukan dalam masalah aqidah). Dengan adanya saling hormat menghormati di antara kaum muslimin, tentu tidak akan retak hubungan ukhwah Islamiyyah yang selama ini ulama' kita jaga dan bina dengan baik.

Kitab Hadits

01 Ihyaul Maiyiti Bifadhail Alil Baiti - Al-Imam Suyuthi :- Klik
02 Asy-Syamail Muhammadiyah - Al-Imam At-Tirmizi :- Klik

---

Terjemahan Kitab Jawi Kepada Rumi :-


01 Munyatul Musolli Karangan Asy-Syeikh Daud Al-Fatani :- Klik
02 Usuluddin karangan Syeikh Muhammad Mukhtar ibn 'Atorid :- klik
03 Faridah Al-Faraid fi 'Ilmi Al-'Aqaid Karangan Syeikh Ahmad Al-Fatoni :- Klik
04 Furu'ul Masail - Asy-Syeikh Daud Al-Fatoni :- Klik
05 Tanbihul Ghafilin - Haji 'Abdullah ibn 'Abdul Mubin Asy-Syafi'i :- Klik

06 Muhimmah - Syeikh 'Abdullah Ibn 'Abdur Rahim Fatoni :- Klik
07 Qathrul Ghaitsiyah - Al-'Allamah Husin Nashir ibn Muhammad Toyyib Al-Mas'udi Al-Banjari :- Klik
08 Pati Faridatul Faraid - Al-Haj Nik ‘Abdullah Ahmad Al-Jambuwi :- Klik
09 Kasyaful Asrar - Asy-Syeikh Muhammad Solih ibn ‘Abdullah Mengkabaui :- Klik
10 Tamrinush Shibyan - Al-'Allamah Husain Nashir ibn Muhammad Toyyib Al-Mas'udi Al-Banjari :- Klik

11 Hidayah Ar-Rahman - Haji 'Abdul Lathif Bin Haji Tambi Al-Malakawi :- Klik
12 Ilmu Tauhid - Haji Hashim Bin Haji Muhammad Al-Malayui :- Klik
13 Perukunan - Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari :- Klik
14 Pelita Penuntut - Al-'Allamah Asy-Syeikh Az-Zarnuji :- Klik
15 Irsyadul 'Ibadi Ila Sabilir Rasyad - Tuan Minal Al-Fatoni :- Klik

16 Tajul 'Urus - Al-Imam Tajuddin Ibn 'Atoillah As-Sakandari :- Klik
17 Hidayatul 'Awam - Syeikh Jalaluddin Acheh :- Klik
18 Zahratul Murid fi 'Aqadit Tauhid - Syeikh Wan 'Ali Kutan:- Muat Turun
19 Miftahul Murid Fi 'Ilmit Tauhid - Tuan Minal Al-Fatoni :- Klik
20 Sabilul Muhtadin - Asy-Syeikh Muhammad Arsyad Bin ‘Abdullah Al-Banjari :- Klik

21 Syarah Bakuratul Amani - Syeikh Isma'il Ibn 'Abdul Qadir Al-Fatoni :- Klik
22 Al-Mishbahul Munir - Syaikh 'Abdul 'Aziz Bin Isma'il Al-Fatoni :- Klik
23. Ta'limul Muta'allim Al-Jawi - Haji Ahmad Bin Haji Qasim :- Klik
24. Ad-Durruts Tsamin - Syaikh Daud Al-Fatoni :- Klik
25. Tuhfatur Raghibin - Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari :- Klik

26. Miftahul Jannah - Syaikh Muhammad Toyyib ibn Mas'ud Al-Banjari :- Klik
27. Panduan Sifat 20 - Muhyiddin Muhammad Ghazali Ibn Haji 'Abdullah :- Klik
28. Bidayatul Hidayah - Syaikh Muhammad Zain Ibn Al-Faqih Jalaluddin :- Klik
29. Sirajul Huda - Syaikh Muhammad Zainuddin Bin Muhammad Badawi As-Sumbawi :- Klik
30. 'Athiyyatur Rahman - Syaikh Muhammad Azhari Ibn 'Abdullah Al-Palimbani :- Klik

31. Risalah 'Aqidah Usuluddin Yang Pendek - Syaikh Ahmad Al-Fatoni :- Klik
32. An-Nurul Mubin Fi 'Aqaid Usuliddin - Syaikh Ahmad Al-Fatoni :- Klik
33. Pati Munyatul Musolli :- Klik
34. Qamarul Huda - Muhammad Yusuf :- Klik
35. Badr At-Tamam wa An-Nujum Ats-Tsawaqib - Syaikh Ahmad Al-Fatoni:- Klik

36 Pegangan Yang Terutama - Tengku Mahmud Zuhdi :- Klik
37 Lum'atul Aurad -
38 Hidayatus Shibyan - Tuan Husain Kedah:- Klik
39 Tsamrul Jannah - Al-Faqir Idris Al-Khaiyath ibn Haji Wan 'Ali Bakum:- Klik


----


Matan:

'Aqidatul 'Awam - As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi :- Klik
Ummul Barahin - Al-Imam Sanusi :- Klik
'Aqidatul Mujmalah :- Klik
'Aqidatul Mursyidah :- Klik
Jauharatut Tauhid - Al-Imam Ibrahim Al-Laqqoni :- Klik

----


Solawat :-

Dalail Khairat :- Klik
Afdhalush Sholawat 'Ala Saidis Sadaat (Solawat-Solawat Yang Terbaik Ke Atas Penghulu Segala Penghulu ) disusun oleh al-'Allamah Al-Qadhi Asy-Syeikh Yusuf bin Isma'il An-Nabhani Asy-Syafi'i :- Klik
Syawaariqul Anwar min Ad'iyatis Saadatil Akhyar (Himpunan doa-doa orang yang solih), disusun oleh As-Sayyid Muhammad ibn 'Alawi Al-Maliki :- Klik
---


Kitab Maulid :-

Qasidah Burdah - Al-Imam Al-Bushiri :- Klik
Adh-Dhiyaul Lami - Al-Habib 'Umar Bin Hafiz :- Klik
Simthud Duror - Al-Habib 'Ali Bin Muhammad Al-Habsyi :- Klik


----

Pelbagai Kitab :-


01 Syarah Matan Ummul Barahin - Ustaz Mohammad Elias Bin 'Abdul Jalil Al-Malaqawi :- Klik
02 Kesesatan Syi'ah - Al-Habib Salim Ibn Ahmad Ibn Jindan :- Klik
03 Al-'Aqaid Ad-Duriyyah - Asy-Syaikh Muhammad Al-Hasyimi :- Klik
04 Mazhab Al-Asya'ariyah Prinsip & Sejarahnya :- Klik
-----------------

Artikel

1. Penjelasan Tentang Kelebihan Maulid Nabi :- Klik
2. Yayasan Sofa Negeri Sembilan Darul Khusus :- Klik
3. Kewajipan Mempelajari dan Mengajar Ilmu Tauhid (Ahli Sunnah Wal Jama'ah):- Klik
4. Haram Belajar Ilmu Usuluddin Daripada Orang Yang Tidak Mahir dan Tanda Orang Yang Sesat :- Klik
5. Status Ibu Bapa Nabi Muhammad :- Klik

6. Haqiqat Asya'irah :- Klik
7. Kebenaran I'tiqad Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi :- Klik
8. Mazhab Al-Asy'ariyah Prinsip & Sejarahnya :- Klik
9. Kepentingan Ilmu Tauhid :- Klik
10. Catitan Ilmu Tauhid 1 :- Klik

11. Catitan Ilmu Tauhid 2 :- Klik
12. Apa Saja Yang Membatalkan Puasa? :- Klik
13. Hikayat Qadhi Dengan Harami :- Klik
14. Seloka Ketuhanan :- Klik
15. Perbezaan jirim, Jisim, Jauhar dan Jauhar Firid :- Klik

16. Hukum Perempuan Musafir Tanpa Mahram :- Klik
17. Hukum Imam dan Makmum Berhimpun Pada Suatu Tempat :- Klik
18. Kitab-Kitab Yang Telah Dirumikan dan Diterbitkan :- Klik
19. Panduan Hukum: Perbezaan Masjid dan Surau :- Klik
----


Himpunan Pelbagai Doa Yang Dibaca Pada Bulan-Bulan Islam


Doa Bulan Muharram (Doa Akhir Tahun & Awal Tahun) :- Klik
Malam Nishfu Sya'ban :- Klik---------------

Himpunan Doa-Doa


01 Himpunan Pelbagai Doa Yang Dibaca Pada Bulan-Bulan Islam :- Klik
02 Doa Untuk Ibu Bapa :- Klik
03 Doa Penawar Angin Ahmar :- Klik
------

Pelbagai

Asmaul Husna:- Klik
Nama-Nama Nabi Muhammad :- Klik
Nama-nama Para Ahli Badar :- Klik
Penjelasan Tentang Solawat Syifa' & Tafrijiyah :- Klik
Nama-nama Para Rasul 313 orang :- Klik

Nazam Tauhid Bahasa Melayu karangan Haji Ahmad Melaka :- Klik


---


Habib 'Umar & Dr 'Ali Juma'ah

Habib 'Umar & Dr 'Ali Juma'ah

Koleksi Kitab


Saya sedang berusaha mengumpulkan koleksi kitab-kitab Arab dalam bentuk software dan akan dibahagikan dalam beberapa cd. Senarai kitab koleksi kitab sudah saya miliki:-
1. Kitab Mazhab Syafi'i 44 kitab
2. Kitab Tafsir Al-Qur'an 10 kitab
3. Kitab Sirah Nabawiyyah 10
4. Kitab-kitab karangan para ulama' mazhab syafi'i lebih kurang 26 ulama' seperti Imam Nawawi, Imam Nawawi Al-Bantani, Imam As-Sayuthi, Imam Subki, Imam Ibnu Hajat Al-Haitami, Imam Ibnu Hajar Al-'Asqolani dan lain-lain.
5. Kitab Hadits 12 kitab
6. Tajwid dan Qira'at 4 kitab
7. Kitab Ulum Hadits 15 kitab
8. Kitab Imam Asy-Sya'rani lebih kurang 11 kitab
9. Kitab Dr. Omar 'Abdullah Kamil 92 kitab
10. Kitab Imam Az-Zahabi lebih kurang 20 kitab
11. Kitab Dr. Wahbah Al-Zuhayli - Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuhu
12. Kitab-kitab Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali
dan saya sedang dalam proses pengumpulkan lagi kitab-kitab yang di download dari pelbagai laman web

Kitab-kitab yang sudah saya terbitkan:=

1. Kitab Adh-Dhiyaul Lami', karangan Habib 'Umar ibn Hafidh (serta terjemahan)
2. Kitab Asy-Syarabuth Thohur karangan Habib 'Umar ibn Hafidz (serta terjemahan)
3. Kitab Jaliyatul Kadar karangan Imam Sayyid Ja'far ibn Hasan ibn 'Abdul Karim Al-Barzanji
4. Kitab Burdah karangan Imam Al-Bushiri (serta terjemahan)
5. Kitab Dalail Khairat karangan Imam Sayyid Muhammad ibn Sulaiman Al-Jazuli (serta terjemahan)
6. Kitab Aurad Al-Qusya-syiyah karangan Imam Muhammad ibn Yusof ibn Ahmad Al-Qusyasyi (serta terjemahan)
dan macam-macam lagi.

Muat Turun Kitab-Kitab Kuning

Untuk muat turun kitab-kitab kuning sila klik blog saya bahagian kitab-kitab ini :-
http://www.ar-raufi.blogspot.com/ -

Muat Turun Sunan At-Tirmizi :-

Untuk menikmati hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi serta sedikit syarahnya, sila klik link ini:- http://sunan-at-tirmizi.blogspot.com/


Muat Turun Tobaqat Syafi'iyah

Untuk mengenali para Ulama' yang bermazhab Syafi'i daripada abad ke-03 sehingaa abad sekarang, sila klik link ini :- http://tobaqatsyafii.blogspot.com/

Koleksi Bacaan Salawat, Qasidah, Hizib, Wirid, Teks Qasidah & Sebagainya

Untuk muat turun bacaan Salawat, Qasidah, Hizib, Wirid, Teks Qasidah & Sebagainya, klik link ini. - http://dalailkhairat-idrisi.blogspot.com/ -

Koleksi Video :-

Untuk melihat blog koleksi video saya, klik link ini :-
http://idrisi24.blogspot.com/

Asy-Syeikh Yusuf bin Isma'il An-Nabhani Asy-Syafi'i

Asy-Syeikh Yusuf bin Isma'il An-Nabhani Asy-Syafi'i
Klik photo Syeikh Yusuf An-Nabhani untuk membaca biodatanya.

Muat Turun Kitab أفضل الصلوات على سيد السادات

Afdhalush Sholawat 'Ala Saidis Sadaat (Solawat-Solawat Yang Terbaik Ke Atas Penghulu Segala Penghulu ) disusun oleh al-'Allamah Al-Qadhi Asy-Syeikh Yusuf bin Isma'il An-Nabhani Asy-Syafi'i. Saya telah meriwayatkan kitab ini daripada Asy-Syeikh Muhammad Fuad bin Kamaludin Al-Maliki. Untuk muat turun kitab Afdhalush Sholawat lengkap ('Arab) :- Muat Turun

01. Solawat Ibrahimiyah :- Muat Turun
02. Solawat Al-Imam An-Nawawi :- Muat Turun
03. Solawat Ibn Hajar Al-Haitami :- Muat Turun
04. Solawat Yang Diajarkan Oleh Jibril :- Muat Turun
05 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Ruwaifi’ ibn Tsabit Al-Ansori :- Muat Turun

06 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Al-Imam Al-Fakihani :- Muat Turun
07 Solawat Yang Kelebihannya Telah Diberitahu Oleh Jibril :- Muat Turun
08 Solawat Untuk Mendapat Syafa'ah :- Muat Turun
09 Solawat Sebagai Ganti Sedekah atau Zakat :- Muat Turun
10 Solawat Yang Diriwayatkan Daripada Nabi Ilyas dan Nabi Khidir :- Muat Turun

11 Solawat Agar Diampuni Dosa :- Muat Turun
12 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Al-Imam As-Suja'i :- Muat Turun
13 Solawat Untuk Dibaca Pada Hari Jumaat :- Muat Turun
14 Solawat Untuk Mencapai 30 Hajat Di Dunia dan 70 Hajat Di Akhirat :- Muat Turun
15 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Sa'id ibn 'Atorid :- Muat Turun

16 Solawat Yang Dibaca Oleh Ahlul Bait :- Muat Turun
17 Solawat Al-Imam Sayyidina 'Ali Karramallahu wajhah :- Muat Turun
18 Solawat Yang Telah Diriwayatkan Oleh Ibn Mas'ud :- Muat Turun
19 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Ibn 'Umar :- Muat Turun
20 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Al-Imam Ghazali :- Muat Turun

21 Solawat Yang Dibaca Pada Hari Jumaat Sebanyak Tujuh Kali :- Muat Turun
22 Solawat Untuk Dapat Meneguk Dengan Gelas Dari Telaga An-Nabi :- Muat Turun
23 Solawat Berdasarkan Tasbih Juwairiyyah Isteri Kepada An-Nabi :- Muat Turun
24 Solawat Yang Pernah Diceritakan Oleh Abul 'Abbas Ahmad Al-Hajiri :- Muat Turun
25 Solawat Asy-Syeikh Abu 'Abdillah ibn An-Nu'man :- Muat Turun

26 Solawat Munjiyyah (Penyelamat) :- Muat Turun
27 Solawat Nur Al-Qiyamah :- Muat Turun
28 & 29 Solawat Al-Imam Asy-Syafi'i :- Muat Turun
30 Solawat Asy-Syeikh Abu Hasan Al-Karkhi :- Muat Turun

31 Solawat Sultan Al-Auliya 'Abdul Qadir Al-Jilani :- Muat Turun
32 Solawat Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali :- Muat Turun
33 Solawat Asy-Syeikh Ahmad Ar-Rifa'i :- Muat Turun
34 & 35 Solawat Asy-Syeikh Ahmad Al-Badawi :- Muat Turun


--
Al-Muhaddits Prof. Dr. Al-Habib As-Sayyid Muhammad ibn 'Alawi Al-Maliki Al-Hasani

Al-Muhaddits Prof. Dr. Al-Habib As-Sayyid Muhammad ibn 'Alawi Al-Maliki Al-Hasani
Klik photo Sayyid Muhammad Al-Maliki untuk membaca biodatanya.

Muat Turun Kitab شوارق الأنوار من أدعية السّادة الأخيار

Kitab Syawaariqul Anwar min Ad'iyatis Saadatil Akhyar (Himpunan doa-doa orang yang solih), disusun oleh As-Sayyid Muhammad ibn 'Alawi Al-Maliki. Saya telah meminta izin daripada Syeikh Muhammad Fuad Al-Maliki untuk mengeluarkan kitab ini di blog saya.

Pembuka Aurad :- Muat Turun
Amalan Toriqat Al-Ahmadiyyah :- Muat Turun

Doa Yaasiin - Imam 'Abdullah ibn 'Alawi Al-Haddad :- Muat Turun
Doa Ayat Al-Kursi :- Muat Turun

Wirid Imam 'Ali ibn Abu Bakar As-Saqqaf :- Muat Turun
Wirid Al-Lathif - Imam 'Abdullah ibn 'Alawi Al-Haddad :- Muat Turun

Hizib Al-Nasr - Imam Abu Hasan Asy-Syazuli :- Muat Turun
Hizib Imam Nawawi حزب النووي (Terjemahan) :- Muat Turun

Ratib Al-'Aththos راتب العطاس - Imam 'Umar ibn 'Abdur Rahman Al-'Aththos :- Muat Turun
Ratib Al-'Aththos (Terjemahan) :- Muat Turun
Ratib Al-Haddad الراتب الشهير (Terjemahan) :- Muat Turun


مكتبة محمد علوي المالكي - Klik
https://archive.org/details/maleky
-------------------
Berita Harian


Tiada bahasa kiasan dalam fahaman Wahabi :- Klik
Ibadat Kerohanian Wahabi berbeza dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah :- Klik
Wahabi tak taat ulama, ulil amri :- Klik atau Klik
Tafsiran Sunni menyeluruh, terbuka mengikut batasan prinsip rohani serta intelektual :- Klik

Hukum syirik jampi bergantung kepada iktiqad :- Klik
Malaikat Izrail juga akan mati :- Klik
Wanita wajib khatan walaupun dewasa :- Klik
Berlaku adil kepada bukan Islam kewajipan :- Klik
Kaabah kiblat solat bagi umat Islam :- Klik
Tiada ikatan kahwin manusia dengan jin :- Klik

Memahami perbezaan lafaz cerai baiah, taklik :- Klik

---

Utusan Malaysia

Pendidikan: Misi utama Rasulullah :- Klik
Kewajipan mencintai keluarga Nabi s.a.w :- Klik
Ilmu menjadikan kita takut kepada Allah : Klik
Meneroka makna hijrah :- Klik
Tidak batal solat makmum tegur imam :- Klik

Bahaya taklid dalam tauhid :- Klik
Mengapa tauhid tiga serangkai? :- Klik
Tauhid tiga serangkai disyariat dalam Islam? :- Klik
Dalil sanggah beza tauhid uluhiah dan rububiah :- Klik
Waspada 'tajdid' Wahhabi :- Klik
Kebesaran bulan Zulhijjah :- Klik

Penggunaan Kalimah Allah :- Klik
Takutlah Akibat Maksiat :- Klik
Musibah Matinya Hati :- Klik
Kedudukan Ayahanda, Bonda Nabi :- Klik

Mengapa Sambut Maulid Nabi :- Klik
Kenapa Pertikai Maulid Nabi :- Klik
Rasulullah Manusia Istimewa :- Klik
Jangan Abai Hak Rasulullah :- Klik
Rasulullah Di Mata Sahabat : - Klik

Kedudukan Nabi Di Sisi Islam :- Klik
Buang Amalan Khurafat :- Klik
Hukum Mewarna Rambut :- Klik
Jangan Sakiti Rasulullah :- Klik
Huraian Ibu Bapa Nabi Dalam Syurga :- Klik

Tasauf: Cabang Agama Yang Dizalimi :- Klik
Polemik Tajdid dan Pembaharuan :- Klik
Tajdid atau Meruntuh? :- Klik
Tajdid: Antara Hakikat dan Dakwaan :- Klik


---